A GARANCIÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A mishop.hu webáruház mobiltelefonra és annak tartozékaira (továbbiakban: a "Termék") a vásárlás dátumától számított az alább megjelölt határidőig jótállást vállal. Meghibásodott készülékkel kapcsolatban írjon e-mailt a mishop.hu ügyfélszolgálatára. Az e-mailben megadott címére kérjük eljuttatni majd a készüléket (a  magyarországi szállítási díj minden esetben a vásárlót terheli). A Xiaomi telefonokra és egyéb termékekre 2 év garancia érvényes!

 

 

MOBILTELEFONOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A 14 munkanapon belüli pénz-visszafizetési garanciában kizárólag hiánytalan csomagot tudunk kezelni. 3 munkanapon belüli csere garanciás terméket 72 órán belül kicseréljük. Ennek fontos feltétele, hogy a készülék sérülésmentes legyen és az összes gyári csomagolása, tartozéka meglegyen. Bármelyik feltétel meghiúsulása esetén a készüléket nem áll módunkban garanciális feltételek között kezelni. A jótállási igény a vásárlási számlával érvényesíthető! A vásárló a termék szervizelésre való beküldésével az anyaghiba, munkahiba vagy hiányosság felfedezésétől számított legkésőbb két (2) héten belül, de mindenképpen a szerződéses jótállási időn belül köteles értesíteni a mishop.hu webáruházat, ha a termék az alábbi követelményeknek nem felel meg, és köteles a terméket a mishop.hu webáruház hivatalos szerviz-átvevőhelyére javítás céljából haladéktalanul beszolgáltatni. A szerződéses jótállási idő alatt a mishop.hu webáruház külön díj felszámítása nélkül a hibás teljesítés kizárólagos jóvátételeként, saját döntése szerint, vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket. A mishop.hu webáruház által önként vállalt jótállás a szerződéses jótállási idő végével minden körülmények között lejár. Jelen szerződéses jótállás képezi a mishop.hu webáruház által a termékre vonatkozóan vállalt teljes és kizárólagos jótállást. Közvetlenül a vásárlóval szemben semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem köti a mishop.hu webáruházat. A jogszabály által előírt kivételektől eltekintve, a mishop.hu webáruház semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért*.(*) Beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást.a)

 

A javításról:

A javítási idő az átvételtől számított max. 30 munkanap. A javítási idő alatt cserekészüléket biztosítani nem tudunk. A javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenheti. Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe behozni (Eredeti csomagolásban, tartozékokkal. Cégünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.)
FONTOS: Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy idegen forrásból származó szoftvert NE telepítsen a készülékre, mert meghibásodást okozhat, aminek javítási költsége a vásárlót terheli! Csak a gyári  frissítés használata ajánlott! Egyéb forrásból származó szoftverek telepítésének következtében okozott károkért felelősséget nem vállalunk!
Ilyen hiba például, ha megáll, megfagy - lefagy a telefon szoftverfrissítés közben, nem kapcsol be, illetve nem helyes a nyelvi telepítés, stb...
Ha egyszerű szoftverfrissítéssel megoldható a probléma, akkor a javítási költség minimális.

 

 

TARTOZÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Minden általunk forgalmazott tartozékra 6 hónap garanciát vállalunk. Esetenként ideiglenes termékhiány előfordulhat, amiért felelősséget nem tudunk vállalni!  A feltöltött képek csak illusztrációk!

 

MIRE NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS?

A szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.


A jótállás nem terjed ki, többek között, a további hibákra vagy károkra:

1. a Termék rendeltetésének nem megfelelő illetve nem szokásos használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
2. a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra és a nem kompatibilis eszközökhöz történő rákötés esetén;
3. a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból, jogosulatlan vagy módosított, illetve megváltoztatott szoftver-alkalmazásból eredő hibákra vagy károkra;
4. az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
5. azokra a Termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását, kivéve, ha javítás a Gyártó szakszervizében történt;
6. a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil szolgáltató által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
7. nedvesség, folyadék vagy ráöntött élelmiszer következtében jelentkező hibákra és károkra;
8. a Termék vezérlőegységéhez tartozó vezeték megnyúlására, a letört modemfülre;
9. a rendeltetésszerű használat során bekövetkező karcolásokra vagy egyéb károsodásokra a készülék felületén,
10. a bőrtokra
11. az ideiglenes jelleggel bérelt Termékekre;
12. a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre.

 

AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


Akkumulátorának élettartamát hosszabb ideig megőrizheti, ha a készüléket nem hagyja teljesen lemerülni. Ha készüléke töltöttsége 20% alá csökken, töltse fel!
Egy ilyen töltési ciklus minimum 2,5 óra, de akár 8 órát is igénybe vehet. Az akkumulátor teherbírását rendkívül befolyásolják a telefonálási szokások. Egy telefon akár 4-5 napot is működhet egy feltöltéssel, míg ugyanez a készülék folyamatos telefonálás, zenelejátszás vagy internetezés mellett órák alatt lemerülhet. Ugyancsak befolyásolja a hőmérséklet, illetve a páratartalom készüléke akkumulátor teljesítményt (legtöbbet 23-26 °C-on bír). Ezen információk modellenként változhatnak.
A mishop.hu webáruház nem biztosít ingyenes jótállási szolgáltatást a az elhasználódás folytán bekövetkezett hibákért és az elhasználható termékek, mint pl. az akkumulátorok optimális teljesítményi Időn túl történő használatáért.